Energy4Living

  • Voor wie
  • Hoe wij werken
  • Ervaringen
  • Over ons
  • Contact

Uw vitale omgeving futureproof

Ontwikkeling

Innovatie

Leef

Het kabinet heeft plannen gemaakt voor het versnellen van verduurzaming in de bouw. Aannemers zien verschillende mogelijkheden om hierop in te spelen. De prioriteit in de aanpak ligt bij energiebesparing. Om de doelstellingen voor 2030 te behalen, is een combinatie nodig van gedragsverandering en het toepassen van efficiënte installaties. 

Architecten zijn een belangrijk onderdeel van het duurzaam bouwen. Door gebruik te maken van circulaire materialen en door het meedenken over oplossingen aangaande minimaal energieverbruik, gezondheid, duurzaamheid en veiligheid, ondersteunen zij het milieu en de klant bij het ontwerpen van duurzaam wonen.

De overheid komt met steeds meer ambities op het gebied van duurzaam bouwen. De komende jaren zal duurzaamheid dan ook een steeds belangrijker criterium worden waarop overheden haar bouwpartners mede selecteren. 

Duurzaam bouwen is beter voor het milieu en levert een besparing op in het gebruik van grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik en vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. Duurzaam bouwen gaat dus niet enkel en alleen over een laag energieverbruik!

Verduurzamen is het hoofdthema waar projectontwikkelaars mee te maken krijgen vanuit de overheid en de markt. Door het toepassen van juiste engineering zorgen zij voor een optimale verduurzaming van de ontwikkeling en begeleiding van een project. Bij duurzaam bouwen of duurzaam verbouwen wordt er bij de bron van de bouw al gekeken naar de manier waarop er zo verantwoord mogelijk omgegaan kan worden met water, energie en andere grondstoffen. 

Iedere woningcorporatie werkt aan de verduurzaming van hun vastgoed. Bij grootschalig onderhoud, renovatie en bij nieuwbouw. Tegelijk komt er veel op woningcorporaties af, de overheid ziet woningcorporaties, al dan niet terecht, als aanjager van verduurzaming. Maar welke maatregelen neem je als woningcorporatie? Hoe voorkom je dat deze ten koste gaan van betaalbare woningen?  

De Nederlandse zorg staat voor een enorme maatschappelijke opgave. Er zijn afspraken gemaakt over ombuiging van de groei, het borgen van de toegankelijkheid en de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg inclusief het behouden en ontzorgen van zorgprofessionals. Daarnaast ook het zo optimaal mogelijk gebruik maken van het inrichten en inregelen van de beschikbare middelen.