Energy4Living

  • Voor wie
  • Hoe wij werken
  • Ervaringen
  • Over ons
  • Contact

Na een geslaagde samenwerking binnen een aantal projecten kunnen we melden dat BJZ.nu en Energy4Living strategische partners zijn geworden.

BJZ.nu is een landelijke werkend adviesbureau op het gebied van Omgevingsrecht en ruimtelijke ordening. Werkend voor verschillende partijen. Van particulier tot internationale belegger, van de makelaar om de hoek tot overheden en van de zelfstandig adviseur tot ontwikkelende bouwpartijen.

Het project staat daarbij centraal. BJZ.nu verzorgt het compleet opstellen van bestemmingsplannen, omgevingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen en de advisering met betrekking tot ruimtelijke en planologische processen en procedures en het begeleiden van deze processen met bijbehorende participatietrajecten. Ze verzorgen alle aspecten binnen ruimtelijke processen waaronder stedenbouw, planologie, milieu en civieltechniek.

De omvang en de aard van de projecten lopen uiteen van een enkele woning tot plannen voor stedelijke uitbreidingen, infrastructurele werken, zorg-sport-, medische en detailhandelvoorzieningen en recreatie.