Energy4Living

  • Voor wie
  • Hoe wij werken
  • Ervaringen
  • Over ons
  • Contact

Uw vitale omgeving futureproof

Hoe wij werken

Onze wereld zit midden in een grootschalige transitie naar een multidisciplinaire samenleving en circulaire economie waarin bestaande structuren en modellen rigoureus kantelen.  

Deze noodzakelijke transitie vergt een andere manier van denken, organiseren en realiseren. Om hier invulling aan te geven heeft Energy4Living de E4L-formule ontwikkeld. Deze formule is een dynamisch circulair procesmodel en kenmerkt zich door:

  • Het doorbreken van de conventionele complexe scheidingen tussen bouw, installatie, ICT, industrie en mobiliteit; 
  • Het openen van de weg naar circulair bouwen en nieuwe toekomstbestendige circulaire businessmodellen; 
  • Het initiëren van circulaire industrie en ontwerpen, realiseren en beheren met maximale sturing én regie op kwaliteit, prijs, planning en prestatie. 

Ontwikkeling

Om te komen tot het realiseren van een project, zijn veel zaken belangrijk. Niet alleen het bouw- en woonrijp maken, maar ook ontwerpen, adviseren, calculeren en managen zijn noodzakelijk om te komen tot het gewenste resultaat. Energy4Living is de partij om deze werkzaamheden uit te voeren omdat zij onder andere ruime ervaring heeft op het gebied van:

Innovatie

De inhouse-oplossing van Energy4Living creëert een toekomstbestendige leefomgeving. Door middel van slimme automatiseringsoplossingen wordt een intelligente omgeving gebouwd. Een intelligente omgeving kenmerkt zich door een omgeving die zichzelf aanstuurt, efficiënt is en waarbij gezondheid en functionaliteit centraal staan.

Op de gebieden van verlichting, beveiliging, verwarming, zonwering, energie, centrale functies en zorgfuncties, kan Energy4Living een intelligente Future-proof oplossing bieden. 
Wat te denken van bijvoorbeeld: 

Leef

Energy4Living staat voor een innovatieve en doelmatige wijze van duurzame ontwikkeling van onroerend goed. Energy4Living is nauw betrokken bij het realiseren van onroerend goed waarbij de eindgebruiker centraal staat en er sprake is van lage kosten. Door middel van slimme inhouse-oplossingen vallen energiekosten significant lager uit.

Door het toepassen van een integrale benadering van bouw, ontwerp en productie ontstaat er betaalbaar, zeer goed verhuurbaar onroerend goed. Bij de ontwikkeling, maar ook tijdens en na de bouwfase, wordt rekening gehouden met duurzame bouw, bijdragen aan Sustainable Development Goals richtlijnen (SGD), biodiversiteit en wateropvang.

Energy4Living staat voor een concept dat: