Energy4Living

  • Voor wie
  • Hoe wij werken
  • Ervaringen
  • Over ons
  • Contact

Uw vitale omgeving futureproof

Ontwikkeling

Innovatie

Leef

Bij het bouwen van huizen en andere panden komt stikstof vrij. Zowel tijdens het bouwproces als daarna. Op dit moment bevat de lucht in Nederland teveel stikstof. Dit mag niet verhoogd worden. Om deze reden lopen diverse bouwprojecten vertraging op.

Door het fabriceren van de gebruikte materialen voor de componenten in de fabriek, komt er uiteindelijk minder stikstof vrij. De eindproducten zijn demontabel en om die reden ook verplaatsbaar en herbruikbaar. 

In alle gevallen waar een vergunning voor de omgevingswet nodig is, dient een AERIUS berekening aangeleverd te worden. Desgewenst kunnen wij deze berekening voor u verzorgen. 

Afhankelijk van de inhoud van de aanvraag, varieert dit van 1-3 weken. Desgewenst kunnen wij deze aanvraag voor u doen. 

Indien er sprake is van werken in de openbare ruimte of op privégrond waar leges voor moeten worden betaald, kunnen wij deze kosten inzichtelijk maken. 

Ja, wij kunnen van uit onze éénloket gedachte middels ‘a single point of contact’ het totale project verzorgen. 

Gebiedsontwikkeling richt zich op de (her)ontwikkeling van de locatie tot een nieuw gebied. In dit nieuwe gebied krijgen een combinatie van verschillende functies zoals wonen, bedrijven, groen en infrastructuur een plek. 

Bouwrijp maken van een stuk grond betekent dat men het maaiveld gaat bewerken voordat er met bouwen begonnen kan worden. Een bouwrijp terrein is een terrein zonder verhardingen, funderingen, gebouwen en andere obstakels die de aanvraag van de werken in de weg kunnen staan. 

Ja, wij kunnen op alle facetten binnen dit lopende proces adviseren, zowel inhoudelijk als op basis van voortgang en planning. 

Ja, dit blijkt uit de strategische samenwerking die wij zijn aangegaan met http://www.loxone.com.

Groene energie is hernieuwbare energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Dit is energie uit onder andere wind, waterkracht, bodem en buitenlucht warmte.